Do vlastného sa sťahujeme medzi poslednými

Späť na blog

reakcie (0)

Vysoký nepomer medzi slovenskými platmi a cenami tunajších nehnuteľností spôsobuje

mladým ľuďom viacero prekážok. Tou najčastejšou je slabšie finančné zázemie a malá

možnosť zaobstarať si vlastné bývanie v skoršom veku. Práve to nás radí ku krajinám,

ktorých obyvateľstvo sa sťahuje do vlastného medzi poslednými.

Štatistiky orientujúce sa na skúmanie priemerného veku odchodu mladých obyvateľov do

vlastného sa pripravujú pravidelne. Ich presné údaje sa vytvárajú na základe prieskumov

renomovaných agentúr a poradenských spoločností, ktoré sa venujú tejto tematike a verejnosti

prinášajú čo najreálnejšie čísla. Vďaka takýmto oficiálnym údajom sa môžeme dozvedieť

o situácií mladých Slovákov a lepšie pochopiť súvislosti ich neskorého sťahovania, ktoré bolo

podľa analýz hodnotené ako jedno z najneskorších v celej Európskej Únií.

Vyšší vek odchodu potvrdzuje viacero prieskumov

S aktuálnymi údajmi poukazujúcimi na štatistiky sťahovania mladých Európanov prichádza

viacero spoločností naraz. Oficiálny rebríček venujúci sa tejto tematike prináša každoročne

napríklad Eurostat, ktorý pravidelne zostavuje poradie štátov podľa priemerného veku

odchodu mladých obyvateľov do vlastného bývania. Podľa informácií z Eurostatu za rok 2014

stojí Slovensko na spodnej strane rebríčka s priemerným vekom 30-31 rokov.

Zaujímavé informácie prichádzali aj zo Slovenskej akadémie vied, podľa ktorej výskumu sa

takisto sťahujeme priemerne až po 30.roku života, čo nás posúva medzi posledné krajiny

v Európe vôbec. Výskum takisto hovorí, že o niečo skôr odchádzajú ženy, väčšinou vo veku

medzi 28. a

Riešením je bývanie u rodičov

Keďže finančné pomery mladých Slovákov im nedovoľujú kúpiť si vlastné bývanie hneď po

absolvovaní školy, mnohí uprednostnia život u rodičov pred súkromím a vlastným zázemím.

Bez ohľadu na pohlavie ostávajú mladí v pôvodnom domove dovtedy, kým sa neusadia

v dobre platenej práci a pokiaľ si nezaložia svoju rodinu.

Bez úveru by boli čísla ešte vyššie

Treba povedať, že ak by banky neposkytovali hypotekárne úvery, pravdepodobne by sa

hranica priemerného veku odchodu do vlastného ešte o niečo zvýšila. Práve prostredníctvom

úverov sa množstvo Slovákov odhodlá ku kúpe nejakej nehnuteľnosti, v ktorej začne nový

život. Dá sa teda predpokladať, že ak by pokračovalo poskytovanie lacnejších úverov a klesali

by ceny realít, štatistické ukazovatele by sa mohli znížiť a dostať pod hranicu 30 rokov.

Slováci teda patria k ďalším európskym krajinám, ktorých mladé obyvateľstvo odchádza za

vlastným životom vo vlastnom bývaní medzi poslednými. Priemerný vek nad 30 rokov nás

zaraďuje na spodné miesta rebríčkov a aj spomedzi susedných krajín odchádzame najneskôr.

Najnovšie údaje vyplývajúce z rôznych prieskumov prichádzajú na verejnosť pravidelne,

takže môžeme naďalej sledovať aktuálny vývoj a porovnávať ho s minulými obdobiami.


Pridať reakciu

Po vyplnení formuláru prosím napíšte výsledok jednoduchého matematického príkladu do kolonky vedľa tlačítka "Odoslať" a následne ho pre odoslanie stlačte.
polia označené * sú povinné